SPRZĄTANIE PO POŻARACH, USUWANIE SZKÓD


WYKONUJEMY USŁUGI NA TERENIE CAŁEGO KRAJU



Jesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy na podstawie wieloletnich obserwacji oraz prowadzenia własnej działalności, wyodrębnili najskuteczniejsze rozwiązania w dziedzinie szeroko pojętego utrzymywania czystości.

Osuszanie budynków

 

Kiedy masz do czynienia z uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę, natychmiastowe działanie jest kluczowe. Nasi specjaliści Bio-clean PPU Polska reagują szybko i wykorzystują zaawansowany sprzęt i technologię, aby usunąć wodę. Dokładnie monitorują i dokumentują proces osuszania, tak aby mieć pewność, że cały proces przebiega zgodnie z planem.

W ramach usługi wykonujemy:

Jako firma specjalistyczna z rodzinnymi tradycjami…

Jak wygląda proces usuwania szkody…?

  1. Zgłoszenie szkody pod nr 782-361-084
  2. Przyjazd technika na oględziny i wstępną wycenę
  3. Ofertowanie – akceptacja naszej oferty
  4. Przyjazd specjalistów od dekontaminacji i przystąpienie do prac restytucyjnych. Pierwsze kroki to zabezpieczenie ruchomości i utylizacja uszkodzonego wyposażenia. Następnym etapem prac jest osuszenie nieruchomości i wyposażenia.
    W niektórych przypadkach konieczny jest transport wyposażenia do naszej siedziby. Prace końcowe – ozonowanie, remont itp.
  5. Zakres prac może się różnić w zależności od skali szkody.
  6. Odbiór, rozliczenie z klientem lub firmą ubezpieczeniową.