SPRZĄTANIE PO POŻARACH, USUWANIE SZKÓD


WYKONUJEMY USŁUGI NA TERENIE CAŁEGO KRAJUJesteśmy zespołem doświadczonych specjalistów, którzy na podstawie wieloletnich obserwacji oraz prowadzenia własnej działalności, wyodrębnili najskuteczniejsze rozwiązania w dziedzinie szeroko pojętego utrzymywania czystości.

Polityka ochrony środowiska

 

1. Jesteśmy świadomi jak negatywny wpływ na środowisko oraz przyrodę ma działalność człowieka. Priorytetem jest dla nas prowadzenie działalności w taki sposób, aby nie szkodzić naturze. Przekazywane przez nas odpady są segregowane oraz oznaczane odpowiednimi kodami odpadów – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Środki chemiczne używane są przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, tak aby nie dostały się do środowiska

3. Chcąc realnie wpłynąć na poprawę środowiska naturalnego założyliśmy pasiekę.